top of page

Pavillon Curie

images.jfif

Miesto : 

Starý a nový pavilón

Starý a nový pavilón

Zdroj: 

FJC-1 str. 10-23

časová os:

none

highlights: 

prvé stretnutie s madame a Irene FJC-1 str 12

fajcenie v magnetickej izbe FJC-1 str 23

súvisiace :
 

vôňa ozonu

polonium - emance rádia

gram rádia  v trezore

bottom of page